تقدیر کنگره آمریکا از سربازان فيليپينی که در جنگ جهانی دوم برای آمریکا جنگیدند

کنگره آمريکا با اهدای مدال طلا به کهنه سربازان فيليپينی جنگ جهانی دوم که در ارتش آمريکا خدمت کردند، از خدمات و از خود گذشتگی های آنها تقدير کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/congressional-gold-medal/4085932.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *