رئیس جمهوری چین پنج سال دیگر در مقام رهبری حزب کمونیست ابقا شد

شی جین پینگ برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان رهبر حزب کمونیست چین انتخاب شد. حزب کمونیست در آخرین روز از اجلاس پنج سالانه کنگره ملی در پکن همچنین اعضای عالیترین نهادهای تصمیم گیری از جمله کمیته مرکزی و کمیته دائمی دفتر سیاسی حزب را انتخاب کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/china-politics/4085950.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *