یک سازمان جهانی برای یافتن قربانیان گم شده جنگ‌ها در هلند

سازمان بین المللی که هویت ده ها هزار قربانی جنگ های بالکان در دهه ۱۹۹۰ را شناسایی کرد با افتتاح یک مقر جهانی در هلند و استفاده از آخرین فناوری ها به کار خود ادامه می دهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/netherland-missing-persons/4085983.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *