خواسته ۱۳ سناتور از نیکی هیلی چه بود

قانونگذاران جمهوریخواه از دولت پرزیدنت ترامپ خواستند مساله بازرسی سخت تر از فعالیتهای اتمی ایران را پیگیری کند و وعده دولت باراک اوباما مبنی براینکه بازرسان اتمی در صورت لزوم به تاسیسات اتمی ایران دسترسی خواهند داشت را واقعیت ببخشد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-senators-letter-on-iran/4094059.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *