در کشور پرو، برای سگ‌ها هم مراسم هالووین برگزار شد

جشن هالووین، فقط مخصوص آدمها نیست. در پرو، سگها هم هالووین را جشن می گیرند. به جشن هالووین سگها در لیما می رویم.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pet-costume/4094100.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *