دوباره گرد و غبار و هوای ناسالم در شهرهای جنوبی و غربی ایران

چند روزی است که بحران گرد و غبار و هوای ناسالم زندگی مردم در استانهای جنوب غرب و غرب ایران را با مشکل روبرو کرده است.با توجه به افزایش ۲۰ برابری میزان مجاز گردو غبار هوا، در برخی از شهرهای استان خوزستان و ایلام، حالت اضطراری اعلام شده است.
گزارش شپول عباسی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-sands-southern-provinces/4094101.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *