تغییرات آب هوایی و یک نمونه از مشکلات آن: بحران اردن

سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی در آخرین گزارش خود درباره تغییرات اقلیمی اعلام کردند، آلودگی های محیطی هر سال موجب بیماری و مرگ میلیون ها نفر در جهان می شود. از سوی دیگر خشکی سرزمین و کمبود آب در کشورهایی نظیر اردن، موجب تهدید سلامت و بهداشت شهروندان شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/climate-change-water/4095465.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *