روسیه و اکراین هم از رئیس سابق کارزار ترامپ شکایت دارند

اوکراين و روسيه هر دو از ايالات متحده می خواهند تحقيقات بيشتر و دقيق تری در زمينه فعاليت های پال منفورت، وکيل آمريکايی، لابی و مشاور سياسی انجام گيرد. پال منفورت، در مبارزات انتخابات رياست جمهوری ۲۰۱۶ آمريکا، يکی از مديران ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمريکا بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-ukrain-russia/4095441.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *