روش‌های جدید پزشکی قانونی برای شناسایی هویت اجساد

پزشکی قانونی راه طولانی را برای تشخیص هویت جسد و یافتن علت مرگ پیموده است از روش های ابتدایی کالبد شکافی تا استفاده امروزه از دی ان ای و بانک ها ی اطلاعاتی انگشت نگاری.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-fingerprint-technology/4095676.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *