مجسمه های عجیب و غریب در خیابان «بورلی هیلز» لس آنجلس

از عکس چاپ شده روی ورقه های آلومینیومی گرفته تا نقاشی های پر زرق و برق با اکلیل و مجسمه های عجیب و غریب آثار هنری در هر سبک و اندازه خیابان های بورلی هیلز را پر کرده بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-art-show/4095648.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *