نگاهی به مطبوعات: حمله تروریستی نیویورک

حمله تروریستی نیویورک، استراتژی آمریکا در شکست داعش، رویکرد اروپا به سیاست پرزیدنت ترامپ در برابر تهران و دادگاه رضا ضراب ناقض تحریم های آمریکا علیه ایران موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4095632.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *