نگرانی برخی نمایندگان کنگره از نقش ایران در عراق و فشار بر کردها

مقابله با گسترش نفوذ ایران در عراق، موضوع سخنرانی تعدادی از نمایندگان جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا بود.
گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/congress-iran-military-kurds/4096979.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *