آیفون ایکس از امروز در آمریکا عرضه شد

دوستداران ایفون، امروز پس از انتظار در صفهای طولانی ایفون جدید اپل را خریداری کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/apple-iphone/4098920.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *