استقبال از مدل ۳ خودروی برقی تسلا: در لیست انتظار بمانید

خودروهای برقی و دوگانه سوز که راه خود را به بازار ها باز کرده اند طرفدران زیادی دارند. از جمله خرید اتومبیل الکتریکی تسلای مدل سه که مستلزم ثبت نام در یک لیست انتظار است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/self-charging-battery/4098667.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *