بخشی از صفحه آخر/ ماجرای فساد بانکها و موسس‌ها از دوره هاشمی و خاتمی شروع شد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/last-page-1-/4098931.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *