رستوران کوچکی در غرب آمریکا: خانه ای برای مهاجران و پناهندگان از ۴۰ کشور

یک شهر کوچک در غرب میانه آمریکا خانه ای شده است برای مهاجران و پناهندگان از ۴۰ کشور مختلف و البته یک رستوران کوچک با غذاهای ملیت های مختلف که هم برای مردم اوهایو و هم برای اقتصاد آن منطقه مفید است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ethnic-food-ohio/4098661.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *