سازمان ملل نسبت به وضعیت پناهندگان استرالیا در جزیره‌های اطراف نگران است

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز جمعه از دولتهای استرالیا و گینه پاپوآ خواستار وصل کردن برق، آب و ارائه دوباره خدمات پزشکی به صدها پناهجو در جزیره مانوس شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/australia-asylum-un/4098884.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *