طرح‌های ابتکاری در نیویورک که صدها هزار گرسنه را سیر می‌کند

یک رقابت طراحی- هنری در نیویورک نه تنها ابتکاری است که هنردوستان را به خود جلب کرده است بلکه بیش از یک میلیون نفر گرسنه را هم سیر می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sculptures-made-of-cans/4098945.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *