نگاهی به مطبوعات: تلاش های جدید برای آزادی آمریکایی های زندانی در ایران

تلاش های جدید برای آزادی آمریکایی های زندانی در ایران، تازه ترین موضع اسراییل به حضور نظامی ایران در سوریه، چشم انداز روابط پکن و تهران و میزان سهولت انجام تجارت در کشورهای خاورمیانه موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4098914.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *