آغاز فصل حراج آثار هنری در دو حراج کریستی و ساتبی در نیویورک

فصل حراج آثار هنری در دو خانه حراج بزرگ نیویورک کریستی و ساتبی آغاز شد. جایی که کارهای هنری هنرمندان مشهور بین المللی به ارزش میلیون ها دلار خرید و فروش می شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-art-auction/4099948.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *