بازداشت چندین نفر در تظاهرات سالانه ملی‌گرایان روسی؛ حامیان امپراتوری روسیه

در تظاهرات سالانه ملی گرایان روسیه در مسکو چندین نفر بازداشت شدند. این تظاهرات هر سال در سالگرد روز اتحاد ملی روسیه یعنی سالگرد اخراج حکومت لهستانیها از مسکو در سال ۱۶۱۲برگزار
می شود. تظاهرکنندگان امسال ضمن تکان دادن پرچمهای سفید و زرد و سیاه امپراتوری روسیه شعارهای ملی گرایانه سر دادند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/russia-nationalists/4100055.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *