نقش «جرج پاپا دو پولوس» در کارزار انتخاباتی ترامپ چه بود

جرج پاپا دو پولوس، یکی از مشاوران آقای ترامپ اعترافاتی علیه کارزار او داشته اما کاخ سفید می گوید او یک کارمند داوطلب سطح پایین بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-russia-probe/4099932.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *