واکنش سازمان آمریکایی: حشیش و ماری‌جوانا سرطان را درمان نمی‌کنند

اف دی ای اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا، این هفته نسبت به فروش و بسته بندی تجاری حشیش و ماری جوانا و ادعای دروغ سازندگان آن، در سودمندی این ماده برای درمان سرطان هشدار داد.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4100066.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *