نرخ بیکاری در آمریکا به پائین‌ترین در ۱۷ سال گذشته رسید

اقتصاد آمریکا ماه گذشته شاهد ایجاد ۲۶۱ هزار شغل جدید بود که نرخ بیکاری را به چهار و یک دهم درصد کاهش داد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-economy-/4101708.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *