آزادی موقت رهبر سابق جدایی طلبان کاتالونیا

دادستان های بلژيک روز دوشنبه در پی آزادی موقت کارلس پوجدمون، رئيس برکنار شدۀ دولت خودمختار کاتالونيا و چهار تن ديگر از وزرای کابينۀ پيشين آن منطقه اعلام کردند اين افراد قرار است ۱۵ روز ديگر مجددا در دادگاه بروکسل حضور يابند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/spain/4103540.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *