آیا رویای بردن قرعه‌کشی گرین کارت آمریکا بر باد رفته است؟

پس از درخواست پرزیدنت ترامپ از کنگره برای خاتمه دادن به لاتاری گرین کارت در پیِ حمله تروریستی نیویورک، موجِ تردیدی بین کشورهایی که به این برنامه به عنوانِ بلیت تحقق رویایِ آمریکایی نگاه می کردند انداخته است و این سئوال در ذهن متقاضیان این برنامه است که آیا فرصت شرکت در قرعه کشی همچنان باقی است؟
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-trump-green-card-/4103536.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *