ابراز اندوه رئیس جمهوری آمریکا درپی تیراندازی در یک کلیسا در تگزاس

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-shooting-/4103544.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *