ترامپ ژاپن را به خرید تسلیحاتی برای مقابله با کره شمالی تشویق کرد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-asia/4103531.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *