در آمریکا از هر پنج نفر، یک نفر داروی غیر مجاز در هنگام رانندگی مصرف کرده است

نتیجه یک تحقیق در مرکز کنترل سوانح مورگان تاون نشان می دهد که از هر ۵ راننده ی خودرو های سواری، یک نفرشان داروهای غیر مجاز در هنگام رانندگی مصرف کرده اند. پژوهشگران برای انجام این تحقیق، اطلاعات هفت هزار و ۴۰۵ راننده را در جاده های اطراف ۶۰ شهر آمریکا مورد بررسی قرار دادند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/health/4103528.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *