تلاش هندی‌ها برای معرفی یک غذای جدید به جهان: کیچدی با برنج و عدس

غذاهای هندی به خاطر ادویه هایی همچون کاری و انواع کباب در جهان شهرت دارند اما دولت هند قصد دارد غذایی متشکل از برنج و عدس را بعنوان غذایی هندی در سطح جهان معرفی کند.اخیرا تیمی به رهبری آشپزهای هندی نهصد و هجده کیلوگرم از این غذا را که «کیچدی» نام دارد در کنفرانس جهانی غذا در هند تهیه و عرضه کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/india-brand-food/4105006.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *