وکیل نمازی‌ها: مقام‌های دولت آمریکا ما را مطمئن کردند که آزادی آنها اولویت دولت ترامپ است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/jared-genser/4104949.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *