پرزیدنت ترامپ: کره جنوبی هرگز متحدی وفادارتر مثل دولت او نداشته است

پرزیدنت ترامپ در مراسم شامی که رئیس جمهوری کره جنوبی به افتخار او و بانوی اول آمریکا ترتیب داده بود، گفت، کره جنوبی هرگز متحدی وفادارتر مانند دولت فعلی آمریکا نداشته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-address-to-state-dinner-skorea/4104932.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *