بررسی انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به اورشلیم در کمیته فرعی مجلس نمایندگان امریکا

کمیته نظارت و اصلاح دولت یکی از کمیته های فرعی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه جلسه ای برای بررسی امکان پذیری انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل از تل آویو به شهر اورشلیم برگزار کرد. گزارش گیتا آرین
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-embassy-israel/4106594.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *