تلاش دولت عراق برای برقراری امنیت در مراسم اربعین در کربلا

روز چهارشنبه هزاران تن از شیعیان، مراسم اربعین را در کربلا برپا کردند. از همین رو دولت عراق، تدابیر امنیتی شدیدی برای پیشگیری از درگیری خشونت بار فرقه ای اتخاذ کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shiite-pilgrims-continue-pilgrimage-to-karbala/4106357.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *