نگاهی به مطبوعات: سفر رییس جمهوری آمریکا به چین

سفر رییس جمهوری آمریکا به چین و چالش های روابط دو کشور موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4106629.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *