حضور معاون پرزیدنت ترامپ در جمع قربانیان تیراندازی تگزاس

مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و گرِگ اَبوت فرماندار تگزاس،در کنار بازماندگان کشتارِ کلیسای فلورسویل، در استادیوم فوتبال دبیرستان این شهر حضور پیدا کردند. معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنانش این کشتار را بدترین کشتار در تاریخ مراسم مذهبی آمریکا عنوان کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/texas-shooting/4107980.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *