در آستانه سخنرانی مهم پرزیدنت ترامپ درباره منطقه آزاد هند و اقیانوس آرام

پرزیدنت ترامپ، طی سفرِ آسیایی خود، قرار است روز جمعه در دیدار با سران اَپک، کشورهای عضوِ سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا–پاسفیک درباره تجارت جهانی سخنرانیِ مهمی انجام دهد. انتظار می رود پرزیدنت ترامپ در سخنرانی اش چشم انداز خود را درباره منطقه آزاد هند و اقیانوس آرام تشریح کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-apec-preview/4108258.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *