رانندگی با خستگی و خواب‌آلودگی موجب ۷ هزار تصادف در آمریکا شده است

یک بررسی جدید در مرکز مطالعات ملی خواب آمریکا، نشان داده است تقریبا نیمی از مردم، در حال خستگی و خواب آلودگی، رانندگی و کار می کنند. از سوی دیگر آمارهای مرکز ملی سوانح آمریکا نشان می دهد دلیل اصلی ۷۲۰۰۰ تصادف و۸۰۰ مرگ خواب آلودگی رانندگان و کسانی است که با ماشین های صنعتی کار می کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/tracking-fatigue/4108282.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *