شانس برگشت سرطان سینه در کسانی که پنج سال درمان کرده اند، کمتر می‌شود

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه آکسفورد، نشان می دهد که احتمال عود سرطان سینه هورمونی، حتی بیست سال پس از تشخیص و درمان استاندارد، هنوز وجود دارد. اما خبر خوب اینجاست که چنانچه درمان بیش از پنج سال ادامه یابد، خطر عود بسیار ناچیز و تقریبا به صفر می رسد. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4107999.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *