نگاهی به سوابق همکار قدیمی: عباس ملایری، گوینده‌ای از صدای آمریکای ۱۳۲۸ خورشیدی

عباس ملایری، یکی از مجریان نخستین بخش فارسی صدای آمریکا که در پایه گذاری شصت و هشت سال پیش این بخش نیز نقش فعالی داشت، در ۹۷ سالگی در شهر بتزدا در حومه واشنگتن در گذشت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/abbas-malayeri-voa/4108324.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *