بخشی از صفحه‌آخر/ ویدئویی از دفن قربانیان کشتار دهه شصت در منزل خانه شان

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/last-page-1/4109857.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *