تلاش برای استفاده از هنر جهت آرامش پناهجویان در مصر

مصر همواره مقصد و معبری برای بسیاری از پناهجویانی بوده است که اغلب از سوریه و صحرای جنوب آفریقا به آنجا می روند و تعدادشان در سالهای اخیر افزایش یافته است.صوفیا کریستنسن خبرنگار صدای آمریکا از یک زن اهل سومالی گزارش می دهد که میکوشد با هنردرمانی به خود و دیگر پناهجویان برای عبور از این وضعیت کمک کند
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/egypt-refugee-art-therapy/4109928.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *