دیدار یک زن با مردی که صورت شوهر مرحومش به او اهدا شده است

لیلی راس بیوه مرد جوانی که پس از مرگ، صورتش به دیگری اهدا شد. لیلی اخیراً با دریافت کننده صورت همسرش ملاقات کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-face-transplant/4109900.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *