استفاده پلیس از پهپاد برای کنترل ترافیک و تعقیب تبهکاران

در حالی که پلیس شهر های بزرگ جهان برای بررسی ترافیک و تصادفات یا دنبال کردن تبهکاران از هلیکوپتر و هواپیماهای کوچک استفاده می کنند پلیس شهرهای کوچک از پهپاد، هواپیماهای کوچک کنترل از راه دور بهره می گیرند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/police-drones/4111043.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *