تغییر شیوه شرکت بنام ایتالیایی برای استفاده از عکس ستارگان در تقویم سال جدید

شرکت مشهور لاستیک‌سازی ایتالیایی پیرلی که به انتشار تقویم های دیواری با تصاویر زنان نیمه برهنه و اتومبیل های کورسی شهرت داشت، یکی دو سال است که از این تصاویر فاصله گرفته و به موضوعات دیگری روی آورده است. پیرلی تقویم سال ۲۰۱۸ خود را وقف ستارگان سیاهپوست کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pirelli-calender/4110902.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *