فرانسه، بلژیک و بریتانیا سالروز پایان جنگ جهانی اول را جشن گرفتند

فرانسه، بلژيک و بريتانيا، سه نيروی متفق در جنگ جهانی اول، شنبه ۲۰ آبان سالروز امضای پيمان ترک مخاصمه ای جشن گرفتند که نود و نه سال پیش با شکست آلمان زمینه را برای پایان دادن به جنگ جهانی اول فراهم ساخت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/armistice-day/4111027.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *