یونیسف نسبت به وضعیت کودکان سوری و یمنی هشدار داد؛ وضعیت خطرناک است

یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد ضمن هشدار در باره وضعیت خطرناک و رقت بار کودکان سوری و یمنی در جریان جنگ های دو کشور می گوید،بسته شدن راه های کمک رسانی، تخریب منازل و مدارس، کمبود مواد غذایی و نبود دارو هر روزه کودکان بیشتری را در هر دو کشور به کام مرگ می فرستد.

زارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/jordan-syria-unicef/4110897.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *