انتشار گزارش هایی از روابط جمهوری اسلامی با القاعده پس از حوادث ۱۱ سپتامبر

القاعده به کمک ایران تجدید سازمان کرده بود، عنوان گزارشی در سایت اینترنتی اتلانتیک است، که شرح میدهد این نهاد تروریستی در دوران پس از حملات یازدهم سپتامبر به آمریکا، چه ارتباطاتی با جمهوری اسلامی ایران داشته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-terrirism/4111922.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *