تاکید دفتر نخست وزیر بریتانیا بر حمایت دیپلماتیک برای آزادی نازنین زاغری

دفتر نخست وزیری بریتانیا می گوید حمایت دیپلماتیک از نازنین زاغری-رتکلیف یکی از گزینه ها برای آزاد کردن او از زندان در ایران و بازگرداندن او به بریتانیاست. اکنون همسر نازنین زاغری امیدوارست سفر در پیش روی وزیر خارجه بریتانیا به تهران بر اساس حمایت های دیپلماتیک نتیجه بخش باشد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/britain-iran-zaghari/4113206.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *