وزارت خارجه فرانسه برنامه موشک های بالیستیک ایران را عامل بی ثبات کننده منطقه دانست

وزارت خارجه فرانسه پاریس نگران توسعه برنامه موشک های بالستیک ایران است که در تضاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و عامل بی ثباتی در منطقه است. هفته گذشته نیز رییس جمهوری فرانسه در سفر به امارات خواستار انجام مذاکره با ایران برای کنترل برنامه موشکی این کشور شد.
نیلوفر پورابراهیم
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-france-missile/4113216.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *